HFT GROUP

HFT Group S.A. to spółka dominująca w grupie kapitałowej HFT Group S.A. notowanej na rynku NewConnect, będąca właścicielem 100% akcji spółki HFT Brokers Dom Maklerski S.A., wspierającą działalność w zakresie doradztwa gospodarczego prowadzoną w Domu Maklerskim. 

Dom Maklerski posiada zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w następującym zakresie:

  • wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie;
  • nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych;
  • oferowanie instrumentów finansowych;
  • przechowywanie i rejestrowanie instrumentów finansowych;
  • doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią;
  • doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw;
  • świadczenie usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną.

Usługi świadczone w ramach grupy kapitałowej

Usługi doradcze w zakresie wprowadzania akcji spółek na GPW i/lub NewConnect
Doradztwo przy pozyskiwaniu finansowania dla spółki w obszarze funduszy venture capital (VC)/private equity (PE)
Sporządzanie wycen przedsiębiorstw i analiz finansowych
Działalność inwestycyjna